Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.

Ludmiła Kiebicz
KLUCZE DO NIEBA
Wiersze

Poezja Ludmiły Kiebicz jest rozmyślaniem lirycznym, w którym poetka próbuje dotrzeć do sensu przeszłości i teraźniejszości, wybiec wzrokiem w nieznaną przyszłość, rzucić spojrzenie w wysokość Nieba. Zbiór jest skierowany do wszystkich miłośników poezji białoruskiej.

Wydanie literacko-artystyczne.

W języku białoruskim.
Format 70x100 1/32.
80 s.
ISBN 985-6628-75-X.

 

 
Nina Maciasz
BOŻE DRZEWO
Biblioteka czasopisma «Nasza wiara»

Księga wierszy białoruskiej poetki i tłumaczki, laureata Literackiej premii imienia A. Kulaszowa Niny Maciasz. Wszystkie wiersze, zamieszczone w tej książce, są pod jednym tematem – tematem duchowości.

Niektóre z tych wierszy już były opublikowane w czasopiśmie „Nasza Wiara”.

W języku białoruskim i polskim

 

 
Nił Gilevicz
NA FLECIE SAMOTNOŚCI
Liryczne miniatury gatunku literackiego „tanka”

„Na flecie samotności” – książka lirycznych miniatur, składających się z pięciu linii, napisanych według klasycznego Japońskiego gatunku literackiego „tanka”. Książka zawiera dwa zeszyty. Pierwszy zawiera liryczne refleksje o Ojczyznie i jej losie, o czasowym i wiecznym, o próbach duszy i serca na drodze życiowej człowieka. Drugi zeszyt jest poświęcony pamięci tej, która odeszła z tego świata. W nim wyrażony został nieugaszony ból i nieutulony smutek. I bezmierne poczucie wdzięczności dla niej i dla losu, jaki polączył dwie życiowe drogi w jedną.

W języku białoruskim.
Format 70x100 1/32 (120x190 mm).

 

 
Janka Bryl
NIEBIESKI ZNICZ

„Niebieski znicz” – liryczna spowiedź wiadomego majstra prozy o sobie i o świecie, o najbliższych ludziach, o jasno-wzniosłych i smutno-tragicznych przejawach bytu, o wszystkim tym, co pomaga żyć, wierzyć i ufać Ludzkiemu w ludziach.

W języku białoruskim
Format 70x100 1/32 (120x190 mm).
92 s.
ISBN 985-6628-39-3.
 

 
Ala Siamionawa
POKUTNY KOLOR TAJEMNICY

Tajemnica wiary, niewysłowiona rzeczywistość – do niej dążymy we wszystkich przejawach naszego istnienia: podczas Mszy Świętej, w modlitewnym rozmyślaniu, w różnorakim pojmowaniu rzeczywistości, w wypowiedzianym i napisanym słowie. A w proponowanej książce – w rozmyślaniu nad białoruskim przekładem poezji Ojca Świętego Jana Pawła II, nad duchowo-religijnymi wierszami i opowieściami białoruskich autorów, liryczno-filozoficznymi esejami, opowiadaniami. Autor książki próbóje rozważyć przedwieczne tematy: życie i śmierć, cierpienie i zbawienie, wina i pokuta...

Znaczeniowe nasycenie treści łączy się z wyrazistością stylu, rozmyślanie opiera się na znajomość faktów i rzeczywistości – to robi książkę ciekawą dla czytelników.

W języku białoruskim
Format 70x100 1/32 (120x190 mm).
104 s.
ISBN 985-6628-40-7.
 

 
Włodzimierz Konon
KSIĄDZ ADAM STANKIEWICZ I KATOLICKIE ODRODZENIE NA BIAŁORUSI

W monografii bada się życiowa droga, działalność duszpasterska, naukowa, teologiczna, literaturno-publicystyczna, społeczno-polityczna i wydawnicza działalność księdza Adama Stankiewicza w aspekcie białoruskiego katolickiego odrodzenia pierwszej połowy XX stulecia. Ujawnia się bogactwo chrześcijańskich i narodowo-odrodzeniowych idei i koncepcji, uzasadnionych w pracach monograficznych, licznych artykułach i esejach, pismach periodycznych. Po raz pierwszy analizują się materiały archiwne, notatki A.Stankiewicza, w których omawiają się teoretyczne, teologiczne i polityczne aspekty odrodzenia Kościoła katolickiego na Białorusi.
Praca monograficzna została przygotowana w Państwowym naukowo-adukacyjnym centrum imienia F.Skaryny.

W języku białoruskim
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
128 s.
ISBN 985-6628-22-9

 

 
Aleksandr Jaroszewicz
SANTA MARIA MAGGIORE
Biblioteka czasopisma «Nasza wiara»

Obraz Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore jest jednym z najbardziej znanych i starożytnych chrześcijańskiego światu. W 17-18 ww. kopie tego obrazu rozpowszechnili się w wielu krajów Europy. W książce po raz pierwszy zostaje podana informacja historyczna i ikonograficzna dotycząca kopii tego obrazu na Białorusi. Wielu z nich są szanowane jako cudowne.

W języku białoruskim
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
16 s., 82 s. il.

 

 
Duksa M.
PRYSTĄPIĆ DO OŁTARZA
Biblioteka czasopisma «Nasza wiara»

Księga poezii Mariana Duksy przejęta jest atmosferą czasów postkomunistycznych, które przyniosły ludziom bezcenny dar — wyzwolenie duszy. W warunkach braku stabilności społeczeństwa autor próbuje określić punkty orientacyjne i znajduje ich w wierze chrześcijańskiej, w jej nieprzemijających wartościach duchowych, oraz zwraca się ku nieśmiertelnym ideałom dobra, miłości, miłosierdzia.
W księdze opisane zostały doświadczenia człowieka na uciążliwej drodze poznania Boga. Treścią swoich wierszy autor niejednokrotnie stwierdza, że Bóg jest nie tylko życiodajnym źródłem prawdy, mądrości, etyki, ale również aktualnym problemem filizofii, który dotyczy każdego człowieka bez wyjątku.

W języku białoruskim
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
98 s.
ISBN 985-6628-20-2
 

 

Tekst książki

Danuta Biczel
NA BIAŁYCH OBŁOKACH SNÓW
Biblioteka czasopisma «Nasza wiara»

Księga duchowych wierszy o szczęściu jednoczenia się z Chrystysową prawdą, którą niąsą Jego posłannicy po drogach wszechświata; o szczęściu nawiedzenia miejsc świętych i miejsc objawienia Matki Bożej, o szczęściu dołączenia do wspólnoty chrześcijańskiej wielkich świętych z samego początku modlitwy białoruskiej.

Literacko-artystyczne wydanie

W języku białoruskim
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
76 s.
ISBN 985-6628-19-9
 

 

Tekst książki

Iryna Żarnasiek
GADARA
Biblioteka czasopisma «Nasza wiara»

Nowa książka prozy Iryny Żarnasiek zawiera opowieści, które są połączone w dwa cykli. Pierwszy z nich Noc po Golgocie jest owocem rozważań pisarki nad poszczególnymi stronami Ewangelii, która zawsze jest aktualna i współczesna. Drugi cykl Kiedy milczą dzwony jest rozmyślaniem i wpatrywaniem się pisarki w naszą współczesność. Bohaterowie tych opowieści, jak również i z poprzedniego cyklu, często znajdują się przed trudnym życiowym wyborem między dobrem a złem, szlachetnością a podłością, wiernością a zdradą. Dynamiczna treść opowieści robi ich ciekawymi i wzruszającymi.

Literacko-artystyczne wydanie

W języku białoruskim
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
152 s.
ISBN 985-6628-18-0
 

 

Tekst książki

 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster