Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.

Bolesława Maria Lament
„ABY KOCHAĆ CIĘ JESZCZE MOCNIEJ…”
Wybrane myśli.

Wybór s. Joanna Mieczysława Bobińska MSF.

Jest to propozycja zapoznania się z życiem błogosławionej Bolesławy Marii Lament, założycielki Zgromadzenia Misjonarek Świętej rodziny. „Złote myśli” bł. Bolesławy zostały wybrane najpierw z jej listów i fragmentów rękopisu Konstytucji i Dyrektoriów, jak również z tekstów rozważań przeznaczonych do codziennego wykorzystania przez siostry.

W języku rosyjskim.
Format 75x90 1/32
136 s.
ISBN 985-6628-68-7

 

 

CHRYSTUS – MARIANIE – BELARUS

Co roku w Międzynarodowym Seminarium Duchownym Ojców Marianów w Lublinie odbywa się sympozjum naukowe, a w listopadzie 2003 roku została zorganizowana sesja „Chrystus – Marianie – Belarus”. Książka ta zawiera cztery referaty, odczytane klerykom, profesorom i superiorom mariańskich domów zakonnych z Anglii, Białorusi, Czech, Kazachstanu, Germanii i Polski. Nazwa książki tłumaczy wybrany temat.

W języku białoruskim.
 

 
Iryna Żarnasiek
BĄDŹ WOLA TWOJA

Powieść “Bądź wola Twoja” otwiera czytelnikom XXI wieku jedną z tragicznych stron historii naszej Ojczyzny zeszłego wieku – Rosicką tragedię. Bezmierna miłość i okrutna nienawiść, grzech bratozabojstwa i gotowość na ofiarę za bliźniego, bezmyślna bezbożność i wielka wiara w Bożą Opatrzność – to wszystko czytelnik spotka w powieśći Iryny Żarnasiek. Jej bohaterami są jak historyczne osoby - błgosławione Antony Laszczewicz i Jury Kaszyra, tak i te ludzie, ktore żyli czy mogły żyć obok z nimi i stali uczestnikami tych strasznych i jednocześnie pięknych w swojej ofarnej miłośći i godnośći wydarzeń.

W języku białoruskim

 

 

FIDEI TESTIS
Świadek wiary

Z okazji 65 rocznicy kapłaństwa Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Świątka, Arcybiskupa Metropolity Mińsko-Mohylewskiego, Administratora Apostolskiego Diecezji Pińskiej, Przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi.

Pierwszy arcybiskup Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej, pierwszy kardynał w całej katolickiej historii Białorusi. Przede wszystkim ofiarny kapłan, człowiek głębokiej, niezachwianej wiary i o przedziwnych kolejach życia. Optymista z duszą romantyka, rozmiłowany w pięknie świata stworzonego przez Boga. Miłośnik pracy i kochający życie, cechujący się rzadkim darem delikatnego poczucia humoru, co zawsze pomaga mu być samym sobą. Niestrudzony obrońca Tradycji i szczery czciciel Maryi. Mężny apostoł prawdy Chrystusowej. W jego życiu wyraźnie odbija się los całego Kościoła na Białorusi w ostatnich ponad pięćdziesięciu latach...

Autor tekstu Krystyna Lalko.

Album jest wydaniem wspólnym widawnictw „Pro Christo” i „Apostolicum” (Ząbki, Polska), zamieszcza około 300 zdjęć.

W języku białoruskim i polskim
Format 60x84 1/8 (210x297 mm)
144 S.
ISBN 83-7031-432-5
 

 

KOŚCIÓL MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. SZEMIETAWA

Historia parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szemietawa. Książka jest wadana do 100-lecia konsekracji świątyni i odnowieniu parafii.

W językach białoruskim i polskim.
Format 70x100 1/32 (120x190 mm).

 

 
Aleksandr Jaroszewicz
OBRAZ MATKI BOŻEJ BUDSŁAWSKIEJ

Matka Boża Budsławska – opiekunka Białorusi, święto której obchodzi się Katolickim Kościołem na Białorusi 2 lipca. W książce “Obraz Matki Bożej Budsławskiej” historyk sztuki Aleksandr Jaroszewicz bada historię kulta obrazu Matki Bożej Budsławskiej na Białorusi.

W języku białoruskim.
 

 

KATOLICKIE ŚWIĄTYNI
Minsko-Mohilewska archidiecezja. Część I

To wydanie zaczyna serię książek o katolickich świątyniach Białorusi. Zebrana informacja jest obliczona na wszystkich, kto jest zainteresowany historią Kościoła i chce się dowiedzieć o stanie kościołów dzisiaj. Książka zapoznawa czytelników z administracyjno-terenową structurą katolickiego kościoła na Białorusi i jaje zmienami podczas różnych historycznch epok. Materiał jest obliczony jak na czytelnika masowego, tak i na specjalistow w dziedzinie architektury, historii, sztuki.

Pierwsza część zawiera informację o Budsławskim, Wilejskim i Mińskim dekanacie Mińsko-Mohilewskiej arcydiecezji.

Książka wyróżniona dyplomem XLIV Konkursu republikańskiego „Sztuka książki”.
Za tę książkę wydawnictwo otrzymało
Dyplom I stopnia,
a także
Dyplom Specjalny.

W języku białoruskim
Format 70x108 1/16 (170x260)
256 s.
ISBN 985-6628-37-7

 

 
S. Teresa Matea Florczyk CR
PODWÓJNY WĘZEŁ

Siostra zmiartwychwstanka Teresa Matea Florczyk w swojej książce “Podwójny węzeł” opowiada o życiowej drodze założycieli swego zgromadzenia, matkę i curkę Celinę i Jadwigę Bożeńckich, pochodzących z Białorusi.

Białoruś, Litwa, Bułgaria, Stany Zjednoczone Ameryki, Wiedeń, Rzym, Paryż, Polska – oto jest niepełna lista krajów i miast, przez które przeszły drogi życiowe Celiny i Jadwigi Bożeńckich. Opowiadanie odbywa się na tle wydarzeń historycznych XIX i początku XX stuleci, które pozostawiły znaczny ślad na losach bohaterek książki. Autorka w popularnej formie przybliża współczesnemu czytelnikowi ich postacie, wzruszająco opowiada o narodzeniu i utrwaleniu prawdziwego powołania do służby Panu Bogu. Książka może zainteresować tych, kto stara się rozpoznać swoje powołanie, jak również i tych, kto interesuje się historią, problemami wychowania i stosunków rodziców i dzieci.

W języku białoruskim.
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
168 s.
ISBN 985-6628-36-9

 

 
Włodzimierz Konon
KSIĄDZ ADAM STANKIEWICZ I KATOLICKIE ODRODZENIE NA BIAŁORUSI

W monografii bada się życiowa droga, działalność duszpasterska, naukowa, teologiczna, literaturno-publicystyczna, społeczno-polityczna i wydawnicza działalność księdza Adama Stankiewicza w aspekcie białoruskiego katolickiego odrodzenia pierwszej połowy XX stulecia. Ujawnia się bogactwo chrześcijańskich i narodowo-odrodzeniowych idei i koncepcji, uzasadnionych w pracach monograficznych, licznych artykułach i esejach, pismach periodycznych. Po raz pierwszy analizują się materiały archiwne, notatki A.Stankiewicza, w których omawiają się teoretyczne, teologiczne i polityczne aspekty odrodzenia Kościoła katolickiego na Białorusi.
Praca monograficzna została przygotowana w Państwowym naukowo-adukacyjnym centrum imienia F.Skaryny.

W języku białoruskim
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
128 s.
ISBN 985-6628-22-9

 

 

Seria «ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI»
Seria książek

Książki tej serii zapoznają czytelników nie tylko z życiem i działalnością świętych Apostołów, ewangelistów i takich popularnych świętych jak św. Juda Tadeusz, św. Benedykt, św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Antoni, św. Walenty, św. Krzysztof, ale i z postaciami świętych i błogosławionych Białorusi. Przytoczone również modlitwy do świętych i krótki katechizm.

W języku białoruskim.
Za pozwoleniem władz dochownych.
Cenzor: ks.dr Jan Sołomon

W serii są wydane: Święty Juda Tadeusz, Święty Antoni z Padwy, Święty Benedykt, Święty Jan Chrzciciel, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, Święta Teresa od Jezusa, Święty Krzysztof, Święty Kazimierz, Święty Piotr, Święty Roch.
Szczegóły >>

W przygotowaniu::
Święty Jan od Krzyża, Święty Walenty, Święta Katarzyna, Święty Jan Boży, Święty Dominik, Święta Faustyna Kowalska, Święty Ignacy Lojola, Święty Stanisław, Święty Stanisław Kostka, Święty Mikołaj, Święta Cecylia, Święty Bernard, Święta Maria Magdalena, Święty Grzegorz, Święty Wincent, Święta Lucja, Święty Franciszek z Asyżu, Święty Maksimilian Kolbe, Święta Agata, Święty Martin, Święta Jadwiga, Święty Tomasz z Akwinu itd.
 

 
Aleksandr Jaroszewicz
SANTA MARIA MAGGIORE
Biblioteka czasopisma «Nasza wiara»

Obraz Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore jest jednym z najbardziej znanych i starożytnych chrześcijańskiego światu. W 17-18 ww. kopie tego obrazu rozpowszechnili się w wielu krajów Europy. W książce po raz pierwszy zostaje podana informacja historyczna i ikonograficzna dotycząca kopii tego obrazu na Białorusi. Wielu z nich są szanowane jako cudowne.

W języku białoruskim
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
16 s., 82 s. il.

 

 
Ks. Stanisław Pawlina FDP
SŁUGA BOŻY BISKUP ZYGMUND ŁAZIŃSKI
We wspomnieniach ks. Stanisława Ryżko

Książka opiera się na publikacji ks. Stanisława Ryżko „Kronika Rzymsko-Katolickiego kościoła w Łagiszynie. Listy i notatki. Lata 1956–1984” i „Trzeba pozostać”, które są zbiorem świadectw o Słudze Bożym Biskupie Zygmuncie Łazińskim danych przez kleryka Wyższego Seminarium Duchownego w Pińsku.

Ksiądz Biskup Zygmund Łaziński kierował najpierw Diecezją Mińską w latach 1917–1925, a potem Diecezją Pińską w latach 1925–1932. Zmarł w opinii świętości. Obecnie odbywa się jego proces beatyfikacyjny.

W języku białoruskim i polskim
Format 60x84 1/32 (100x140 mm)
48 S.

 

 

Tekst książki

Ks. M. Starowiejski, I. Silone
HISTORIA O DZIWNYM KAPŁANIE
Don Luigi Arione

W książkę weszyły opowiadania o księdzu Arione, założyciela kongregacji arianistów, ogłoszonego przez Papieża Jana Pawła II w 1980 r. błogosławionym. Przed czytelnikami powstaje obraz tego skromnego, dziwnego księdza, życiowym mottem którego były słowa: “Czynić dobro zawsze i wszystkim, zło – nigdy i nikoli”. Podane również informacje o dziejach Kongregacji i działalności arianistów w Polsce.

Z pozwolenia władz duchownych

W języku rosyjskim
Format 60x84 1/32 (100x140 mm)
80 s.
 

 

Tekst książki

Ks. Felicjan Paluszkiewicz SJ
DO PRZELEWU KRWI
Swięty Andrzej Bobola

Wydanie podaje życiorys, sylwetkę duchową i dzieje kultu świętego Andrzeja Boboli. Zawiera też modlitwy i litanię do świętego Andrzeja Boboli

Z pozwolenia władz duchownych

W języku białoruskim
Format 70x100 1/32 (120x165 mm)
52 s. 12 s. il.
ISBN 985-6628-05-9
 

 

Tekst książki

Wiaczesław Pialinok MIC
MĘCZENNICY Z ROSICY

Opowieść o życiu błogosławionych męczenników z Rosicy – ojca Jerzego Kaszyry i ojca Antoniego Laszczewicza – napisana na podstawie dokumentów historycznych i świadectw, zebranych podczas procesu ich beatyfikacji.

Z pozwolenia władz duchownych

W języku białoruskim
Format 84x108 1/32 (130x200 mm)
48 s.
 

 
o.J.Rusecki OFM
SANKTUARIUM NARODOWE MATKI BOŻEJ BUDSŁAWSKIEJ

 

Z pozwolenia władz duchownych

W języku białoruskim
Format 60x90 1/32 (107x140)
16 s.
 

 
Jerzy Kowalczyk
OŁTARZ STAROŻYTNY

 

Z pozwolenia władz duchownych

W języku białoruskim
Format 60x90 1/32 (107x140)
24 s.
 

 
 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster