Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>W PRZYGOTOWANIU DO DRUKU

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ

W 1882 roku badacz A. K. Kirkor pisał o Białyniczach: „... na lewym brzegu Druci znajdują się Białynicze, słynne cudownym obrazem Matki Bożej. Białynicze były dla Białoruskich katolików tym samym, co Częstochowa dla Polaków, a Ostra Brama dla Litwinów...”

Podczas panowania władzy sowieckiej świątynia, gdzie znajdował się obraz, była zamknięta i później zburzona, a cudowny obraz przeszedł do Mohilewskiego Muzeum Sztuk Pięknych, skąd w czasie okupacji faszystowskiej zniknął bez śladu podczas ewakuacji z muzeum skarbów sztuki.

Do naszego czasu pozostały nieliczne kopie obrazu Matki Bożej Białynickiej, niektóre z nich zaliczają się do cudownych. Istnieją też współczesne kopie tego obrazu, co jest świadectwem odrodzenia duchowości i kultu obrazu na Białorusi.

W języku białoruskim

 

 
 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster