Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.


OBRZĘD CHRZTU DZIECI
dostosowany do diecezji na Białorusi

Przekład w języku białoruskim z Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ordo Baptismi Parvulorum Editio typica altera.

Obrzęd chrztu dzieci jest cząstką Rytuału Rzymskiego w którym są zebrane teksty i przepisy dla celebracji liturgii sakramentów.

Minsko-Mohilewska Mitropolitalna Komisja Liturgiczna przygotowała przekład z łacińskiej mowy obrzędu chrztu dzieci, który był dostosowany do miejscowych warunków i tradycji przez Konferencję Katolickich Biskupów Białorusi. 13 maja 2004 roku ten tekst był zatwierdzony przez Kongregację Bożego Kultu i Dyscypliny Sakramentów (Prot. 2434/03/L).

„Obrzęd chrztu dzieci, dostosowany dla diecezji na Białorusi” jest przeznaczony dla celebracji obrzędów sakramentu chrztu w języku Białoruskim i z chwilą publikacji jest obowiązujący we wszystkich kościołach Białorusi.

Z pozwolenia władz kościelnych dane wydanie zamieszcza teksty z Pisma Świętego, które są używane przy sprawowaniu sakramentu chrztu.

W języku białoruskim.

 

 

CZĘŚCI ŚPIEWANE MSZY ŚWIĘTEJ

Wydanie jest opublikowane według „Mszału Rzymskiego dla diecezji na Białorusi” (Mińsk, 2005). Zawiera w sobie części Mszy Świętej z nutami, które są śpiewane przez kapłana, diakona albo lektora, a także te, które są wykonywane przez kapłana razem z ludem Bożym. Ponieważ śpiewu się nadaje wielką wagę podczas celebracji Mszy Świętej, wydanie jest przeznaczone dla szerokiego wykorzystania w Kościele Katolickim na Białorusi i przede wszystkim dla kapłanów, kościelnych organistów i kierowników chorów.

W języku białoruskim.

 

 

MSZAŁ RZYMSKI
dla diecezji na Białorusi

Mszał Rzymski jest podstawową księgą liturgiczną dla celebracji Przenajświętrzej Eucharystii. Tekst Mszału Rzymskiego, przetłumaczony na język białoruski przez Misko-Mohilewską Mitropolitalną Komisję Liturgiczną, był zaaprobowany i dostosowany dla diecezji na Białorusi przez Konferencje Biskupów Katolickich na Białorusi 3 marca 2003 roku. Mszał Rzymski dla diecezji na Białorusi był uznany i zatwierdzony przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów postanowieniem Prot. 1107/03/L od 6 sierpnia 2003 roku. Niniejsze wydanie jest wzorowym, jedynym i obowiązującym dla celebracji Mszy Świętej w języku białoruskim tak na Białorusi jak i poza jej granicami.

W języku białoruskim.

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Proponują się tekste modlitwy wiernych, które należy stosować wtedy, gdy modlitwa nie jest formulowana przez samych uczęstników Mszy św. lub kapłana, który celebruje Mszę św. Teksty modlitw są zgrupowane po rozdziałach: Okres Adwentu; Okres Narodzenia Pańskiego; Okres Wielkiego postu; Okres Wielkanocny; Okres zwykły; Uroczystości i wspomnienia świętych i błogosławionych; Msze watywne i wspólne.

W języku białoruskim
Format 70x108 1/16 (170x260)
480 s.
 

 
 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster