Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.

Andrzej Ciechanowiecki
MICHAŁ KAZIMIERZ OGIŃSKI I JEGO „SIEDZIBA MUZ” W SŁONIMIU

Michał Kazimierz Ogiński (1730-1800) — Hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego, znany mecenas, kompozytor, artysta i poeta. Swoje majątki Słonim i Cielachany przerobił on na „siedziby muz”, znane w całej Europie, ale zapomniane na Białorusi. Tę pustkę wypełnia książka Andrzeja Ciechanowieckiego — potomka białoruskich książęcych rodów Mścisławskich i Zasławskich, jak również mecenasa, który obecnie mieszka w Londynie. Książka osadzona jest na bogatym materiale archiwalnym. Początkowo była wydana w języku niemieckim (Kolonia, 1961).

Przekład z języka niemieckiego U. Sakałouskiego.

Wydanie popularno-naukowe.
W języku białoruskim.
Format 84x108 1/32.
272 s., 16 s. il.
ISBN 985-6628-69-5.

 

 
Wiktar Karamazau
ANTON

Opowieść-esej Wiktara Karamazawa opowiada o artyście Anonim Barchatkowie — obdarzonym talentem pejzażyście, który niestrudzenie szukał we własnej twórczości rozwiązanie największego Bożego stworzenia — Człowieka i Świata, artystycznie szczodrze i słonecznie stwierdzając piękno i harminię tego stworzenia.

Książka przeznaczona dla wszystkich, którzy nie są obojętni na sztukę.

W języku białoruskim.
Format 70x90 1/16.
68 s. + 38 s . il.
ISBN 985-6628-77-6

 

 
Aleksandr Jaroszewicz
OBRAZ MATKI BOŻEJ BUDSŁAWSKIEJ

Matka Boża Budsławska – opiekunka Białorusi, święto której obchodzi się Katolickim Kościołem na Białorusi 2 lipca. W książce “Obraz Matki Bożej Budsławskiej” historyk sztuki Aleksandr Jaroszewicz bada historię kulta obrazu Matki Bożej Budsławskiej na Białorusi.

W języku białoruskim.
 

 

OTWARTY ARTYSTYCZNY PLENER «BUDSŁAW – 2004»
Katalog

W maju i czerwcu w Budsławiu odbywał się otwarty artystyczny plener zorganizowany przez Nacjonalne sanktuarium Matki Bożej w Budsławiu, wydawnictwo „Pro Christo” i z inicjatywy grupy białoruskich artystów «Pleneria».

Organizatorzy i uczestnicy pleneru mieli na celu przez sztukę pomóc każdemu człowiekowi odkryć coś nowego, dowiedzieć się, że na Białorusi jest takie miejsce jak Budsław, przedstawić możliwość zobaczyć piękno Budsławskiej ziemi, spróbować na nowo odczuć powiew czasu i historii.

Dziesięciu białoruskich artystów uczestniczyło w tej akcji. Katalog znajomi czytelnicy z ich utworami, które zostały wykonane podczas trwania pleneru.

W języku białoruskim i angelskim.

 

 
Aleksandr Jaroszewicz
SANTA MARIA MAGGIORE
Biblioteka czasopisma «Nasza wiara»

Obraz Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore jest jednym z najbardziej znanych i starożytnych chrześcijańskiego światu. W 17-18 ww. kopie tego obrazu rozpowszechnili się w wielu krajów Europy. W książce po raz pierwszy zostaje podana informacja historyczna i ikonograficzna dotycząca kopii tego obrazu na Białorusi. Wielu z nich są szanowane jako cudowne.

W języku białoruskim
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
16 s., 82 s. il.

 

 
 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster