Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.

Jacek Pulikowski
WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Książka „Warto pokochać teściową” poświęcona jest delikatnemu i złożonemu problemowi relacji pomiędzy nowożeńcami a rodzicami. Autor szególowo rozpatruje aspekty tej sprawy, tak ważnej dla małżeńskiego życia i rodzinnego szczęścia, ilustruje je wieloma przykładami z życia, wzywa do zadumy nad konkretnymi życiowymi sytuacjami, które, jak uczy doświadczenie stwarzają problemy, i zwraca szczególną uwagę na to, że nie docenienie „problemu rodziców” prowadzi do bardzo bolących ran.

W języku rosyjskim.

 

 
Jacek Pulikowski
KROKODYL DLA UKOCHANEJ
Warto wspierać rozwój mężczyzny

Książka napisana dla młodych kobiet, które zamierzają wyjść za mąż, jak również dla tych kobiet, które już wiele lat żyją w małżeństwie i mają „problemy” ze stałością swoich mężów. Autor mówiąc o relacjach między kobietami a mężczyznami, pokazuje, że możemy się nawzajem wychowywać. Jest to wezwanie przede wszystkim do kobiet, aby czarem swej kobiecości, wyczuciem dobra i piękna pomagały mężczyznom odzyskać lub utrzymać ich męską godność. Książkę czyta się lekko dzięki bogactwu życiowych sytuacji i komentarzom autora, w których wykorzystuje powiedzonka, żarty i zabawne przysłowia.

W języku rosyjskim.

 

 
Janusz Korczak
JAK KOCHAĆ DZIECKO

Janusz Korczak (Henryk Goldszmit, 1878–1942) — znany polski pisarz, lekarz i jeden z największych reformatorów wychowania, imię którego znalazło się w annałach światowej pedagogiki oraz elementarnego człowieczeństwa. Poznanie dziecka i okresu dzieciństwa, to cel, który on realizował w ciągu swego całego życia. Korczak pisał ksiązki dla dzieci, o dzieciach i o wychowaniu, opublikował setki artykułów społeczno-kulturalnych, medycznych, pedagogicznych i psychologicznych czasopismach. Książka „Jak kochać dziecko” napisana w latach 20 dwudziestego wieku, to szczególny manifest humanizmu, niestarzejące się prawo, przekazane teraźniejszości i przyszłości z dawnych, ale jak że podobnych do naszych, czasów, bo rozmowa idzie o miłości do dzieci, a to wartość nieprzemijająca.

W języku białoruskim.
Format 84x108 1/32 (130x200 mm).
352 s.
ISBN 985-6628-84-9

 

 

DUSZPASTERSTWO RODZIN
Dyrektorium

„Duszpasterstwo rodzin” to cały system kościelnej działalności, skierowanej na ożywienie zbawczego planu odnośnie małżeństwa i rodziny. „Kościół, świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając wartości małżeństwa i rodziny, starają się pozostać im wierni; tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy; i tym, którzy niesłusznie napotykają na przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny. Podtrzymując pierwszych, oświecając drugich i wspierając tych, którym stwarzane bywają trudności, Kościół pragnie służyć każdemu człowiekowi, zatroskanemu o losy małżeństwa i rodziny” (Jan Paweł II, Familiaris consortio, 1).

Powyższe Dyrektorium jest programem pracy Kościoła na Białorusi dla małżeństw i rodzin, który jest rozłożony na wiele lat. Konferencja Biskupów Katolickich na Białorusi (KBKB) w 1999 roku ustanowiła organizacyjne formy duszpasterstwa rodzin i wyznaczyła odpowiedzialnego za te sprawy biskupa. W każdej diecezji wyznaczony jest kapłan, który z pomocą odpowiednio przygotowanych świeckich osób, powinien realizować główne zadania w sferze duszpasterstwa rodzin. 11 czerwca 2002 roku na XIII Plenarnym posiedzeniu KBKB została utworzona Rada do spraw rodziny, a 15 grudnia 2003 roku, na XIX posiedzeniu został zatwierdzony Statut.

Dokument ten jest plonem doświadczenia wielu ludzi i ośrodków, które zajmują się duszpasterstwem rodzin zarówno na Białorusi jak i za granicą. Opiera się on między innymi na następujących dokumentach:

  • Instrukcja Papieskiej Rady ds. Rodziny „Przygotowanie do sakramentu małżeństwa” z 13 maja 1996 r.;
  • Statuty Synodu archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej, diecezji Pińskiej i Witebskiej. Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim i o duszpasterstwie rodzin (zał. 2 do Statutów Synodu);
  • List Pasterski Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi „O Różańcu” z 26 stycznia 2003 r.;
  • List Pasterski Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi „O rodzinie” z 5 listopada 2003 r.;
  • List Pasterski Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi „Wartość życia ludzkiego i współczesne zagrożenia dla niego” z 25 kwietnia 2004 r.

Dyrektorium odnośnie duszpasterstwa rodzin zostało zatwierdzone na XXV Plenarnym posiedzeniu KBKB dnia 30 czerwca 2005 r.

W języku białoruskim i polskim.
Format 84x108 1/32.
120 s.

 

 
Jacek Pulikowski
WARTO ŻYĆ ZGODNIE Z NATURĄ

Książka napisana jest nie po to, by z kimś walczyć, ani nawet by kogokolwiek nawracać. Choć sądzę, że – tym, którzy szukają prawdy – może pomóc. Książka jest dla tych, którzy chcą żyć w zgodzie z naturą ludzką. By umieli dobrze wybierać albo utwierdzić się w przekonaniu, że wybrali dobrze. By mogli pogłębić swą wiedzę na użytek własny i wzbogacić argumentację do rozmów z innymi. Myślę, że jest to pomocny materiał dla narzeczonych, a także dla wszystkich wychowawców, a więc rodziców, nauczycieli (w tym katechetów), pracowników poradni dla narzeczonych i małżeństw, pracowników opieki społecznej…

W języku rosyjskim
Format 80x100 1/32 (120x190 mm).
160 s.
ISBN 985-6628-45-8.

 

 
A. Smagin
POSTNY STÓŁ

Książka proponuje przepisy potraw, które mogą być użyte przez chrześcijan podczas postów, ustanowionych przez ich konfesję. Te przepisy będą przydatne również dla tych, kto nie używa mięsa i tłuszczu zwierzęcego.

W języku rosyjskim
Format 84x108 1/32 (130x200 mm).
64 s.
ISBN 985-6628-33-4.
 

 
Antonina Szmak
METODY ROZPOZNAWANIA OKRESÓW PŁODNOŚCI
albo
KIEDY MOŻLIWE JEST POCZĘCIE

Książka zapoznaje czytelników z podstawami rodzenia dzieci, fizjologicznymi procesami, przebegającymi w organizmie kobiety, oraz podstawowymi oznakami, pozwalającymi rozpoznac, kiedy możliwe jest poczęcie.

Będzie kożystna tak pracownikom medycznym kierującym się w swojej działalności normami etycznymi, jak i małżeństwom, zainteresowanym w stworzeniu mocnej rodziny i w zdrowym stylu życia w zgodności z naturą człowieka.

Wydanie popularno-naukowe.

W języku rosyjskim.
Format 84x108 1/32 (130x200 mm).
64 str.
ISBN 985-6628-34-2.

 

 

BOŻA WIZJA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

Boża wizja małżeństwa i rodziny: Synodalna pomoc duszpasterska dla narzeczonych.

IMPRIMATUR
Kuria Metropolitalna
Mińsk, N. 208/98 r. od 20.07.1998
i Kuria Diecezjalna w Pińsku
Kardynał Kazimierz Swiątek
Metropolita Mińsko-Mohylewski
i Administrator apostolski Diecezji w Pińsku

W języku białoruskim i polskim
Format 84x108 1/32 (130x200 mm)
112 s.
 

 

Tekst książki

Jacek Pulikowski
WARTO BYĆ OJCEM
Najważniejsza kariera mężczyzny

Książka Warto być ojcem przystępnie i interesująco opowiada o różnicach między mężczyzną i kobietą, o roli męża i ojca jako najważniejszej karierze w życiu każdego mężczyzny. Książka odzwierciedla chrześcijańską hierarchię wartości i bespośrednio bazuje się na tekstach Biblijnych.
 

 

Tekst książki


KARTA PRAW RODZINY

«Karta Praw Rodziny» została opracowana przez Stolicę Apostolską po zaleceniu Synoda Biskupów, który odbył się w 1980 r., biorąc pod uwagę opinię Konferencji Episkopatów. Dla kapłanów, przewodniczących struktur kościelnych, państw oraz organizacji międzynarodowych i wszystkich osób zainteresowanych.

W języku białoruskim i polskim
14 s.
 

 

Tekst książki

 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster