Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.

Sławomir Bela
NA RĘKACH MARYI

Książka Sławomira Beli „Na rękach Maryi”, powstała w wyniku głębokich rozważań autora nad tajemnicami chrześcijaństwa. Autor wiedzie czytelnika w samo serce chrześcijańskiej duchowości. Robi to bardzo dokładnie opierając się na doktrynie Kościoła, a zarazem w sposób bardzo przystępny dla każdego czytelnika.

W książce przedstawione są różne etapy życia duchowego, dlatego będzie zrozumiała i dla tych, którzy znajdują się dopiero na początku duchowej drogi, jak i dla tych, którzy w swoim życiu duchownym osiągnęli już pewną głębię.

W języku białoruskim.

 

 
Ułożył ks. Michał Sapiel
PRZYGOTOWANIE DO SPOWIEDZI
W pytaniach i odpowiedziach
z modlitwami oraz przykładowym rachunkiem sumienia

Książka złożona na podstawie artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego i innych dokumentów, poświęconych sakramentowi pokuty i pojednania. Można w niej znaleźć odpowiedzi na pytania, które rodzą się podczas przygotowania do spowiedzi, zarówno u „nowicjuszy”, jak i praktykujących wiernych, jak również rozwinięty i szczegółowy przykład rachunku sumienia, modlitwy i cytaty z Katechizmu. Książka napisana w formie dostępnej dla szerokiego grona czytelników.

W języku białoruskim.
Format 60x84 1/32.
80 s.

 

 
Bolesława Maria Lament
„ABY KOCHAĆ CIĘ JESZCZE MOCNIEJ…”
Wybrane myśli.

Wybór s. Joanna Mieczysława Bobińska MSF.

Jest to propozycja zapoznania się z życiem błogosławionej Bolesławy Marii Lament, założycielki Zgromadzenia Misjonarek Świętej rodziny. „Złote myśli” bł. Bolesławy zostały wybrane najpierw z jej listów i fragmentów rękopisu Konstytucji i Dyrektoriów, jak również z tekstów rozważań przeznaczonych do codziennego wykorzystania przez siostry.

W języku rosyjskim.
Format 75x90 1/32
136 s.
ISBN 985-6628-68-7

 

 
Jacek Salij OP
WRÓZBY ASTROLOGIA OPĘTANIE

Co będzie z wiarą chrześcijańską i Kościołem w naszym społeczeństwie? Czy astrologia, wróżby, wywoływanie duchów liczy się grzechem? Czy trzeba wierzyć przepowiedniom? Jak się odnosić do seansów uzdrowienia? Ojciec Jacek Salij OP, profesor Katolickiego Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiada na te i inne pytania, dotyczące zjawisk, namiętności i problemów, które rozpowszechniają się w naszych czasach w wyniku odwrócenia sie od wiary chrześcijańskiej.

W języku ruskim.
Format 75x90 1/32.
120 s.
ISBN 985-6628-61-X

 

 
Jan Pałyga SAC
MŁODZIEŻ PYTA

Ta książka jest o młodzieży i dla młodzieży. Jak odnaleźć sens życia? Skąd wiadomo, że Bóg jest? Czy cierpienie ma sens? Czy kłamstwo bywa czasem dozwolone? Dlaczego Kościół uważa współżycie przedmałżeńskie za grzech? Na te oraz inne pytania, które niepokoją młodzież, odpowiada ksiądz katolicki, poeta i prozaik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Jan Pałyga.

W języku rosyjskim.
Format 75x90 1/32 (105x180 mm).
160 s.
ISBN 985-6628-48-2.

 

 
Sławomir Bela
BOG SAM WYSTARCZA

Opierając się na bogactwie duchowego dziedzictwa św. Jana od Krzyża, św. Teresy z Avila i św. Teresy od Dzieciątka Jezus, autor przedstawia specyficzną duchową drogę, która może pomóc człowiekowi w jego dążeniu do świętości. Wzywając do podążania tą drogą, Sławomir Bela analizuje powstające przed nami w codziennym życiu przeszkody, związane z naszymi osobistymi wartościami i wadami, z relacjami w rodzinie, a także ukazuje na ciężkie dla rozpoznania pokusy, które czasem przychodzą przez różne duchowe ćwiczenia.

Sławomir Bela jest autorem kilku ksiąg na temat chrześcijańskiej duchowości, przetłumaczonych na różne języki świata.

W języku rosyjskim

 

 
E. Staniek
Z TROSKĄ O SUMIENIE
Rozważania nad Dekalogem

Książka przedstawia cykl rozważań religijno-moralnych nad skarbem mądrości i miłości, ukrytym w przykazaniach Bożych, nad wieloma problemami człowieka współczesnego, który zawsze musi sam wybierać rozwiązanie w oparciu o swoje sumienie.

Z pozwolenia władz duchownych

W języku białoruskim
Format 80x100 1/32 (120x190 mm)
184 s.
 

 

Tekst książki

Joseph Simler
KATECHIZM MODLITWY MYŚLOWEJ

Niewielka książka, która wyraźnie i wyczerpujące tłumaczy czym jest modlitwa myślowa czyli medytacja. Wielu ludzi wprawia w zakłopotanie słowo medytacja. Jednak każdy, kto będzie czytać ten katechizm, zmoże przekonać się w tym że modlitwa myślowa nie jest czymś ezoterycznym, dostępnym tylko dla mistyków. Raczej jest ona środkiem do wzrastania w cnotach, pomóc w przyjęciu dobrych postanowień i wykonaniu codziennych obowiązków zgodnie z wolą Bożą.

W języku rosyjskim.
80 s.
 

 

Tekst książki

Andrzej Zuberbir
CZY WIEM, W CO WIERZĘ

Książka ma na celu wytłumaczyć lub wskazać znaczenie słów i wyrażeń, które są używane dla wyznania wiary chrześcijańskiej i są słyszane na lekcjach religii, podczas kazań, lub czytane w Piśmie Świętym. Ten swojego rodzaju katechizm będzie dobrym podręcznikiem dla początkujących w rozumieniu tego, co proponuje człowiekowi Kościół.

Z pozwolenia władz duchownych

W języku białoruskim
Format 84x108 1/32 (130x200 mm)
236 s.
 

 

Tekst książki

 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster