Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.

Jan Paweł II
WSTAŃCIE, CHODŹMY!

Książka jest refleksją o posłudze biskupiej opartej na wydarzeniach, jakie miały miejsce w życiu biskupa Karola Wojtyły, począwszy od 1958 r. Nie brak w niej także odniesień do czasów po 1978 roku, w których Ojciec Święty nawiązuje do swojej posługi apostolskiej. Niepowtarzalna atmosfera papieskich opowiadań sprawia, że książka staje się bliska dla wszystkich katolików.

W języku białoruskim.


 

 

Tekst książki

Jan Paweł II
PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ

„Pamięć i tożsamość” — to nie tylko książka-rozmyślanie nad czasem, w którym Ojcu Świętemu przyszło żyć, ale także filozoficzna refleksja nad epoką, naznaczonej złem dwóch totalitarnych systemów — nazizmu i komunizmu. Papież sięga do korzeni tego zła, analizuje jego prawa i pokazuje drogi przezwyciężenia zła dobrem.

Impulsem do jej powstania były rozmowy, jakie w 1993 roku przeprowadzili z Papieżem Krzysztof Michalski i ks. Józef Tischner, założyciele Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Tematem książki jest właśnie człowiek: zanurzony w historii, stający wobec zła XX wieku, wreszcie — szukający swej tożsamości w spotkaniu z Bogiem. Jednocześnie ukazuje perspektywę, z której na historię poszczególnych narodów i cywilizacji można patrzeć jako na historię zbawienia.

Książkę zamyka niezwykle interesująca rozmowa poświęcona zamachowi na Ojca Świętego w maju 1981 roku, w której Papież daje głęboką interpretację tego wydarzenia, ujawniając m.in., o co pytał go w więzieniu Ali Agca. Rozdział ten jest dopełnieniem — tak ważnej w całej książce — refleksji nad „tajemnicą nieprawości”. Książka Ojca Świętego Jana Pawła II stała się jego ostatnim przesłaniem skierowanym do nas.

W języku białoruskim.

 

 
Kardynał Zenon Grocholewski
FILOZOFIA PRAWA W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

W pracy kardynała Zenona Grocholewkskiego „Filozofia prawa w nauczaniu Jana Pawła II” analizowane są główne zagadnienia filozoficznej antropologii Karola Wojtyły — Papieża Jana Pawła II. I choć Jan Paweł II nigdy bezpośrednio nie zajmował się filozofią prawa, to jednak jego filozofia, która w znacznym stopniu jest filozofią człowieka, znajduje się w ścisłym związku z filozofią prawa, skoro subiektem i obiektem prawa jest człowiek.

Praca ta zaciekawi filozofów, prawoznawców, kapłanów, jak również wszystkich, którzy pragną zapoznać się bliżej z nauczaniem Wielkiego Papieża.
W języku białoruskim.
Format 84x108 1/32.

 

 
Kardynał Zenon Grocholewski
JAN PAWEŁ II W SŁUŻBIE KOŚCIOŁA I ŚWIATA

W broszurze zamieszczone są teksty wystąpienia kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji katolickiej edukacji, dotyczące osoby i działalności Sługi Bożego Jana Pawła II oraz jego wkładu we wspólne dobro człowieczeństwa.

Do użytku wewnętrznego.

W języku białoruskim.
Format 84x108 1/32.
36 s.

 

 

ECCLESIA DE EUCHARISTIA
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II

Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia poświęcona jest apostolskiemu charakteru Eucharystii i Kościoła, pięknu celebracji eucharystycznej, roli Eucharysrii w życiu Kościoła. W tej encyklice zawarto jest dużo osobistych przeżyć i refleksji Ojca Świętego.

W języku białoruskim.
 

 

EVANGELIUM VITAE
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II

Encyklika Evangelium vitae poświęcona jest wartości i trwałości życia człowieka. Encyklika jest aktualną i potrzebną, ponieważ cywilizacji życia we współczesnym świecie jest zagrożoną t.zw. cywilizacją śmierci. Ojciec Święty Jan Paweł II z całą mocą misji apostolskiej wzywa nas głosić ewangelię życia.

W języku białoruskim
 

 
K. Wojtyła / Jan Paweł II
POEZJA. UTWORY WYBRANE / TRYPTYK RZYMSKI

Poezja Ojca Świętego Jana Pawła II jest swoistym “poetyckim katechizmem”, gdzie autor znatchnienia opowiada o Stwórcy i człowieku, “wpisanego do Bożego planu zbawienia”.

Wiersze Karola Wojtyły były tworzone na początku jego kapłańskiego życia. “Tryptyk Rzymski” został napisany w roku 2002. W tej medytacji szczęśliwie łączą się bogate doświadczenia teologii i osobliwa obrazowość człowieka, zakochanego w pięknie wszechświata i prawdziwej sztuce.

Książka wyróżniona dyplomem XLIV Konkursu republikańskiego „Sztuka książki”.
Za tę książkę wydawnictwo otrzymało
Dyplom III stopnia,
a także
Dyplom Specjalny.

W języku białoruskim
Format 84x90 1/32 (107x195 mm) 148 s. ISBN 985-6628-13-X
 

 

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE
List apostolski papieża Jana Pawła II

W Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae («Różaniec Najświętszej Maryi Panny») papież Jan Paweł II proponuje ponownie odkryć Różaniec i ogłasza okres od października roku 2002 do października roku 2003 Rokiem Różańca. Dobrze znana pszez stuliecia modlitwa jest uzupełniona o pięćju nowe tajemnice. Na nowę Część złożą się następujące tajemnice światła, związane z publicznym życiem Chrystusa: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, Początek znaków w Kanie, Głoszenie Królestwa, Przemienienie Pańskie i Ustanowienie Eucharystii.

W języku białoruskim i polskim
Format 84x108 1/32 (120x190 mm)
108 s.
 

 

Tekst książki


FIDES ET RATIO
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II

W encyklice Papież dogłębnie i wnikliwie analizuje nadzwyczaj aktualne w naszym czasie zagadnienia wiary i rozumu, teologii i filozofii, ukazuje niełatwe, ale możliwe drogi ich harmonijnego współdziałania

W języku białoruskim
Format 84x108 1/32 (130x200 mm)
136 s.
ISBN 985-6628-03-2
 

 

Tekst książki

Jan Paweł II
DAR I TAJEMNICA

Książka jest przyświęcona 50-ej rocznicy kapłaństwa Papieża Jana Pawła II. Pouczające doświadczenie półwiecznej drogi, ofiarowanej posłudze Kościołowi Chrystusa, zwięźle podane w chronologicznym porządku etapy biografii, głębokie, wzniosłe rozmyślania nad tajemnicą powołania do kapłaństwa – to wszystko robi książkę prawdziwym darem dla każdego czytelnika.

W języku białoruskim
Format 84x108 1/32 (130x200 mm)
120 s.
 

 

Tekst książki

Jan Paweł II
PRZEKROCZYĆ PRÓG NADZIEI

Bestseller literatury katolickiej, który został przetłumaczony na ponad 20 języków. Książka ta jest wywiadem znanego włoskiego pisarza i dziennikarza Wittorio Messori z Ojcem Śwętym Janem Pawłem II. W tekscie są stawiane pytania dla zrozumienia rzeczy prostych: Czy Następca Chrystusa wierzy w Chrystusa? Czy prawdziwe jest chrześcijaństwo czy nie? itd. A nadzieja, święte słowa są istotą książki. Praca ta jest wynikiem całego intelektualnego i duchowego życia Ojca Świętego – jak mówi włoski wydawca Leonard Mondadori.

W języku białoruskim
Format 84x108 1/32 (130x200 mm)
160 s.
 

 

Tekst książki


CHRISTIFIDELES LAICI
Apostolska Adhortacja Ojca Świętego Jana Pawła II

Posynodalna Apostolska Adhortacja CHRISTIFIDELES LAICI Ojca świętego Jana Pawła II o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie po 20-stu latach Soboru Watykańskiego II.

W języku białoruskim
Format 60x84 1/16 (145x200 mm)
112 s.
 

 

Tekst książki

 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster