Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.


MY — DZIECI BOŻE
Modlitewnik dla dzieci

Modlitewnik zawiera porządek Mszy św., krótki katechizm, główne modlitwy i nabożeństwa: Adorację Najświętszego Sakramentu, Drogę Krzyżową, Różaniec. Dzieci znajdą także informacje o sakramentach św., o roku liturgicznym, jak również słowniczek terminów kościelnych i śpiewnik pieśni religijnych.

W języku białoruskim.
Format 70x108 1/64 (80x115 mm).
336 s.
ISBN 985-6628-81-4

 

 

CHWALMY PANA RAZEM Z ANIOŁAMI
Śpiewnik parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wilejce
Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione

W śpiewniku znajdują się 392 pieśni, jak również Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi, litania do Najświętszej Panny Maryi do Najświętszego Serca Jezusa.

Do użytku wewnętrznego.

W języku białoruskim.
Format (110x225).228 s.

 

 

JEZU, UFAM TOBIE
Wybrane modlitwy św. siostry Faustyny

Wydanie zapoznaje wiernych z głównymi zasadami prowadzenia nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Zamieszczono również wybrane modlitwy św. siostry Faustyny.

W języku białoruskim i polskim.
Format 60x84 1/32.
160 s.
ISBN 985-6628-72-5.

 

 

WITAJ W BUDSŁAWIU, MARYJO
Śpiewnik

W śpiewniku zamieszczono uroczyste śpiewy, śpiewane części Mszy św. i pieśni do Matki Bożej Budsławskiej — Opiekunki Białorusi.

Do użytku wewnętrznego.

W języku białoruskim.

 

 

DROGA KRZYŻOWA: ROZWAŻANIA

Książka zawiera rozważania Drogi Krzyżowej. Te rozważania mogą być wykorzystane dla celebracji nabożeństwa Drogi Krzyżowej podczas Wielkiego Postu, a także służyć pogłębieniu życia duchowego ludzi wierzących.

W języku białoruskim
Format 75x901/32.
36 s.
ISBN 985-6628-62-8.

 

 

DROGA KRZYŻOWA: ROZWAŻANIA DLA MŁODZIEŻY

Książka zawiera rozważania Drogi Krzyżowej dla młodzieży. Te rozważania mogą być wykorzystane dla celebracji nabożeństwa Drogi Krzyżowej podczas Wielkiego Postu, a także służyć pogłębieniu życia duchowego młodych ludzi.

W języku białoruskim.
Format 75x901/32.
112 s.
ISBN 985-6628-63-6.

 

 

DROGA KRZYŻOWA: ROZWAŻANIA DLA DZIECI

Książka zawiera rozważania Drogi Krzyżowej dla dzieci. Te rozważania mogą być wykorzystane dla celebracji nabożeństwa Drogi Krzyżowej z udziałem dzieci podczas Wielkiego Postu.

W języku białoruskim.
Formfat 75x901/32.
88 s.
ISBN 985-6628 -64-4.

 

 

OJCZE NASZ
Modlitewnik
2-e wydanie, dopełnione i dopracowane

Modlitewnik w języku białoruskim zawiera modlitwy, porządek Mszy Swiętej, nabożeństwa i spiewy, zatwierdzone przez Komisję Metropolitalną do tłumaczeń tekstów liturgicznych na język białoruski

Dla większej chwały Boga i duchownego pożytku wiernych Kościoła Katolickiego na Białorusi wydawnictwo „Pro Chrysto” współpracując z Minsko-Mohylewską liturgiczną komisją przygotowało drugie wydanie modlitewnika „Ojcze Nasz”, naprawione i uzupelnione.

To nowe wydanie zamieszcza teksty Mszy Świętej w językach łacińskim i białoruskim, naprawione zgodnie z wydaniami «Missale Romanum. Editio typica tertia» (Roma, 2000) i “Mszał Rzymski dla diecezji na Białorusi” (Mińsk, 2004) odpowiednie, z dozwołu Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi.

Tekst “Obrzędu chrztu dzieci w niebezpieczęństwie śmierci albo w czasie konania przy nieobecności kapłana lub diakona” jest podany według „Obrzędu chrztu dzieci, dostosowanego dla diecezji na Białorusi”, zatwierdzonego przez Kongregację Bożego Kultu i Dyscypliny Sakramentów (Prot. 2434/03/L).

Rozdział „Różaniec Święty” odpowiada nowemu składu nabożeństwa podanego w Liście Apostolskim Ojca Świętego Jana Pawła II «Rosarium Virginis Mariae» (Rzym, 2002).

Wszystkie modlitwy, terminy i nazwy, które są podane w modlitewniku, odpowiadają zatwierdzonym wzorowym tekstom. Modlitewnik jest uzupełniony modlitwami na każdy dzień tygodnia i modlitwą do św. Ojca Pio z Pietrelczyny, a także prefacją II modlitwy eucharystycznej, formą liturgiczną Litanii do Wszystkich Świętych i modlitwą przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu.

W języku białoruskim
Format 60x84 1/32 (100x140 mm)
608 s.
ISBN 985-6628-46-6
 

 

GLORIA
Śpiewnik pielgrzyma: Mińsk – Budsław 2004

„Śpiewnik pielgrzyma” jest przeznaczony dla uczestników pielgrzymki Mińsk – Sanktuarium Matki Bożej w Budsławiu. W śpiewniku zawarte są 226 pieśni, a także cząstki stałe Mszy Świętej i Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Śpiewnik jest dobrym pomocnikiem w pielgrzymce tak dla uczestników jak i dla organizatorów i kierowników grup.

Dla wewnętrznego korzystania

W języku białoruskim.

 

 

CHWALMY PANA RAZEM Z ANIOŁAMI
Śpiewnik parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wilejce

Śpiewnik zawiera 254 pieśni, a także Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, litania do Najświętszej Maryi Panny i Najświętszego Serca Jezusa.

W języku białoruskim.
Format 60x90 1/16. (110x225).
104 s.

 

 
s.Sofia Zawadzka ASC
ODKUPIŁEŚ NAS, PANIE, PRZEZ SWOJĄ KREW
Modlitewnik do Krwi Chrystusa

Modlitewnik “Odkupiłeś nas, Panie, przez Swoją Krew” jest poświęcony tajemnicy odkupienia człowieka, która zawiera się w przelanej Krwi Zbawiciela. W modlitewnik wchodzą modlitwy do Krwi Chrystusa, Najświęszej Maryi Panny – Królowej Najdroższej Krwi, modlitwy do świętych założycieli Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa – św. Marii de Macias, św. Kaspera del Bufalo, inne modlitwy i śpiewy do Krwi Chrystusa.

Z pozwolenia władz duchownych

W języku białoruskim
Format 60x84 1/32 (100x140 mm)
152 s.

 

 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ BUDSŁAWSKIEJ

Książka zawiera nowennę do Matki Bożej Budsławskiej, Patronki Białorusi, oraz modlitwy, które są czytane w Budsławskim Sanktuarium.

Z pozwolenia władz duchownych
Dla wewnętrznego korzystania

W języku polskim
(odrębną książką w języku białoruskim)
Format 60x84 1/32 (100x140 mm).
78 s.
 

 
Ks. W. Lisowki, L. Michalik
JEZU, UFAM TOBIE
Modlitenik dla głuchych dzieci

Modlitenik dla głuchych dzieci zawiera podstawowe modlitwy, modlitwy w różnych potrzebach, rozdział poświęcony sakramentu spowiedzi oraz tabelę podstawowych świąt chrześcijańskich na okres 2002-2007.

Z pozwolenia władz duchownych

W języku rosyjskim
Format 60x84 1/32 (110x140 mm)
80 s.
 

 

NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBOT MIESIĄCA
Różaniec Fatimski

Książka zapoznaje wierzących z podtawowymi warunkami przeprowadzenia nabożeństw poświęconych przebłaganiu Nieskalanego Serca Maryi, a zwłaszcza nabożeństwa Różańcowego. W książce podane są także nowena do Marki Boskiej Fatimskiej i podstawowe modlitwy.

Z pozwolenia władz duchownych

W językach białoruskim i polskim
Format 60x84 1/32 (100x140 mm)
239 s.
 

 

OJCZE NASZ...
Modlitewnik

Modlitewnik w języku białoruskim zawiera modlitwy, porządek Mszy Swiętej, nabożeństwa i spiewy, zatwierdzone przez Komisję Metropolitalną do tłumaczeń tekstów liturgicznych na język białoruski

IMPRIMATUR
Kuria Metropolitalna
Mińsk, N. 83/00 od 20.06.2000
Kardynał Kazimierz Swiątek
Metropolita Mińsko-Mohylewski

W języku białoruskim
Format 60x84 1/32 (100x140 mm)
624 s.
ISBN 985-6628-01-6
 

 

NOWENNA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

 

Z pozwolenia władz duchownych

W językach białoruskim i polskim
Format 60x90 1/32 (107x140)
64 s.
 

 

MODLITEWNIK FATIMSKI

W modlitowniku po raz pierwszy w języku białoruskim zamiesczczone są Nabożeństwa Fatimskie, Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej, oraz nabożeństwa w 1-ą sobotę miesiąca, Fatimski Różaniec wynagradzający, pieśni poświęcone Matce Bożej.

Z pozwolenia władz duchownych

W języku polskim
(odrębną książką w języku białoruskim)
Format 60x90 1/32 (107x140)
190 s.
 

 

MSZA ŚWIĘTA - PIEŚNI DO MATKI BOŻEJ BUDSŁAWSKIEJ

W książce są umieszczone porządek Mszy Świętej z ludem, oraz pieśni do Matki Bożej Budsławskiej.

Z pozwolenia władz duchownych
Dla wewnętrznego korzystania

W języku białoruskim. Format 60x84 1/32 (100x140 mm).
48 s.
 

 
 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster