Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.


Święty Piotr
Seria «Święci»

Książka zapoznaje czytelników z życiem i działalnością św. Piotra, Apostoła, święto którego Kościół uroczyście obchodzi 29 czerwca. Święty Piotr jest opiekunem licznych miast, jak również kowali, murarzy, budowników mostów, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów; liczy się orędownikiem chorych na epilepsję itp.

W książce również podane są informacje na temat innych świętych, posiadających tę imię, proponują się teksty modlitw i litania do świętych Piotra i Pawła.

W języku białoruskim.
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
48 str.
ISBN 985-6628-25-3
 

 

Święty Juda Tadeusz
Seria «Święci»

Książka zapoznaje czytelników z życiem i działalnością św. Judy Tadeusza, Apostoła, święto którego Kościół obchodzi 28 pazdziernika. Święty Juda Tadeusz liczy się orędownikiem w sytuacjach beznadziejnych W książce również proponują się teksty modlitw, nowenna i litania do świętego Judy Tadeusza. W aneksie przytoczone są podstawowe modlitwy i krótki katechizm.

W języku białoruskim.
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
48 str.
ISBN 985-6628-23-7
 

 

Święty Antoni z Padwy
Seria «Święci»

Książka zapoznaje czytelników z życiem i działalnością św. Antoniego z Padwy, święto którego Kościół Katolicki obchodzi 13 czerwca. Święty Antoni jest opiekunem ubogich i ich orędownikiem, opiekuje się narzeczonymi i małżonkami, do niego się zwracają w modlitwie, kiedy zgubiła się jakaś rzecz. W książce również podane są informacje na temat innych świętych, posiadających tę imię, proponują się teksty modlitw, nowenna i litania do świętego Antoniego.

W języku białoruskim.
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
48 str.
ISBN 985-6628-26-1
 

 

Święty Benedykt
Seria «Święci»

Książka zapoznaje czytelników z życiem i działalnością św. Benedykta z Nursii, abata, opiekuna Europy, święto którego Kościół obchodzi 11 lipca. Święty Benedykt jest opiekunem Francji, licznych zakonów i zgromadzeń zakonnych, jak również architektów, inżynierów, nauczycieli, speleologów, wydawców, liczy się orędownikiem chorych na różę, a również umierających. W książce podane są informacje na temat innych świętych, posiadających tę imię, proponują się teksty modlitw, nowenna i litania do świętego Benedykta.

W języku białoruskim.
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
48 str.
ISBN 985-6628-24-5
 

 

Święty Jan Chrzciciel
Seria «Święci»

Książka zapoznaje czytelników z życiem i działalnością św. Jana Chrzciciela, święto którego Kościół obchodzi 24 czerwca. Święty Jan Chrzciciel jest opiekunem licznych państw i miast, zakonu Maltyjskiego, zakonu karmelitów; winiarzy, architektów, rolników itd., jak również dziewcząt, niezamężnych matek, ludzi, skazanych na karę śmierci, epileptyków. W książce również podane są informacje na temat innych świętych, posiadających tę imię, proponują się teksty modlitw i litania do świętego Jana Chrzciciela.

W języku białoruskim.
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
48 str.
ISBN 985-6628-32-6
 

 

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus
Seria «Święci»

Książka zapoznaje czytelników z życiem i działalnością św. Teresy od Dzieciątka Jezus (z Lizjo), panny i doktora Kościoła, święto której Kościół obchodzi 1 pazdziernika. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jest opiekunką Francji i Rosji, jak również zakonów karmelitok, teresok, teresjanek, misji katolickich i misjonarzy. W książce również podane są informacje na temat innych świętych, posiadających tę imię, proponują się teksty modlitw i litania do św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

W języku białoruskim.
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
48 str.
ISBN 985-6628-27-X
 

 

Święta Teresa od Jezusa
Seria «Święci»

Książka zapoznaje czytelników z życiem i działalnością św. Teresy od Jezusa (Awilskiej), panny i doktora Kościoła, święto której Kościół obchodzi 15 pazdziernika. Święta Teresa od Jezusa jest opiekunką Hiszpanii, miasta Awila, zakonów karmelitów i karmelitów bosych, jak również jest orędowniczką dusz w czyścu. W książce również podane są informacje na temat innych świętych, posiadających tę imię, proponują się teksty modlitw i litania do św. Teresy od Jezusa.

W języku białoruskim.
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
48 str.
ISBN 985-6628-28-8
 

 

Święty Krzysztof
Seria «Święci»

Książka zapoznaje czytelników z życiem i działalnością św. Krzysztofa, święto którego Kościół obchodzi 25 lipca. Świętego Krzysztofa zaliczają do grona 14 orędowników w trudnych sytuacjach życiowych. Jest orędownikiem od nieoczekiwanej śmierci, opiekunem kierowców, marynarzy, podróżników, pielgrzymów itd.; do niego zwracają się przy epidemiach, przy groźbie klęski żywiołowej. W książce również podane są informacje na temat opiekunów profesji, orędowników przy chorobach itp., proponują się teksty modlitw i litania do 14 świętych orędowników.

W języku białoruskim.
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
48 str.
ISBN 985-6628-29-6
 

 

Święty Kazimierz
Seria «Święci»

Książka zapoznaje czytelników z życiem i działalnością św. Kazimierza, święto którego Kościół obchodzi 4 marca. Święty Kazimierz jest głównym opiekunem Litwy, licznych diecezji w Polsce, a również Grodzieńskiej diecezji na Białorusi, liczy się opiekunem młodzieży. W książce podane są informacje na temat opiekunów profesji, orędowników przy chorobach itp., proponują się teksty modlitw i litania do św. Kazimierza.

W języku białoruskim.
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
48 str.
ISBN 985-6628-30-X
 

 

Święty Roch
Seria «Święci»

Książka zapoznaje czytelników z życiem i działalnością św. Rocha. Święty Roch jest opiekunem podróżników, aptekarzy, lekarzy, szpitali, sadowników, więźniów, bydła; opiekuje się również chorymi na dżumę, cholerę, wściekliznę, przy chorobach nóg. W książce również podane są informacje na temat opiekunów profesji, orędowników przy chorobach itp., proponują się teksty modlitw i litania do św. Rocha.

W języku białoruskim.
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
48 str.
ISBN 985-6628-31-8
 

 
 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster