Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.


RUCHY I WSPÓLNOTY
Rozważania majowe

Komisja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi postanowiła poświęcić tegoroczne rozważania podczas nabożeństw majowych religijnym ruchom i wspólnotom ewangelizacyjnym, które istnieją w Kościele, a również w naszym kraju.

Aby zaznajomić wiernych z ich działalnością wydawnictwo „Pro Christo” przygotowało książkę „Ruchy i wspólnoty. Rozważania majowe”. Spodziewamy się, że te rozważania o religijnych i ewangelizacyjnych ruchach i wspólnotach, a także o grupach modlitewnych, przyczynią się do pogłębienia wiedzy i duchowości wiernych, jak również staną się zachętą do aktywnego udziału w ewangelizacyjnej misji Kościoła i w życiu swojej parafii.

W języku białoruskim i polskim.
Format 80x100 1/32.
264 s.

 

 

WSTĘPNA FORMACJA EUCHARYSTYCZNEGO RUCHU MŁODZIEŻY

Eucharystyczny Ruch Młodzieży (ERM) — to ruch kościelny. Jednoczy on w parafiach dzieci i młodzież, którzy wspólnie uczą się żyć Ewangelią i pragną z Jezusem Chrystusem budować nowy świat. Program ERM zawiera pogłębione przygotowanie dzieci do pełnego uczestnictwa we Mszy św. Broszura zawiera scenariusze spotkań w ramach formacji wstępnej — przygotowanie kandydatów ERM (8 spotkań) i przygotowanie członków ERM (17 spotkań).

Do użytku wewnętrznego.

W języku rosyjskim.

 

 

LEGION PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY
Instrukcja oficjalna

Podstawowe tezy Instrukcji zostały opracowane przez założyciela Legiona Maryi Frenka Dafa, które odzwierciadlają jego rozumienie roli Przenajświętszej Panny Maryi w Bożym planie zbawienia, oraz rolę świeckich wiernych w posłannictwie Kościoła. W książce jest zmieszczony szczegułowy opis zasadniczych celi i ducha Legiona, obowiązki legionistów, struktura Legiona, system kierowania oraz podstawowe tezy apostolskiej działalności Legiona Maryi itd.

W języku rosyjskim
Format 60x84 1/16 (145x200 mm)
320 s.
 

 

REGUŁY NOWEGO ŻYCIA
Notatnik uczestnika Oazy Nowego Życia 1-go stopnia

Notatnik uczestnika Oazy Nowego Życia 1-go stopnia jest roboczym zeszytem podczas rekolekcji Oazy. Złożony jest według dni i poszczególnych punktów programu na codzień okresu rekolekcyjnego oazy. Ten notatnik stanie się pomostem, który łączy dwie rzeczywistości: przeżycie oazy i osobiste świadectwo o przeżytych rekolekcjach po powrocie do codziennego środowiska.

Z pozwolenia władz duchownych
Dla wewnętrznego korzystania

W języku białoruskim
Format 60x84 1/16 (145x200 mm).
88 s.
 

 
 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster