Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.

Iryna Żarnasiek
GADARA
Biblioteka czasopisma «Nasza wiara»

Nowa książka prozy Iryny Żarnasiek zawiera opowieści, które są połączone w dwa cykli. Pierwszy z nich Noc po Golgocie jest owocem rozważań pisarki nad poszczególnymi stronami Ewangelii, która zawsze jest aktualna i współczesna. Drugi cykl Kiedy milczą dzwony jest rozmyślaniem i wpatrywaniem się pisarki w naszą współczesność. Bohaterowie tych opowieści, jak również i z poprzedniego cyklu, często znajdują się przed trudnym życiowym wyborem między dobrem a złem, szlachetnością a podłością, wiernością a zdradą. Dynamiczna treść opowieści robi ich ciekawymi i wzruszającymi.

Literacko-artystyczne wydanie

W języku białoruskim
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
152 s.
ISBN 985-6628-18-0
 

 

Tekst książki

 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster