Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.


CHRISTIFIDELES LAICI
Apostolska Adhortacja Ojca Świętego Jana Pawła II

Posynodalna Apostolska Adhortacja CHRISTIFIDELES LAICI Ojca świętego Jana Pawła II o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie po 20-stu latach Soboru Watykańskiego II.

W języku białoruskim
Format 60x84 1/16 (145x200 mm)
112 s.
 

 

Tekst książki

 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster