Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.

Ala Siamionawa
POKUTNY KOLOR TAJEMNICY

Tajemnica wiary, niewysłowiona rzeczywistość – do niej dążymy we wszystkich przejawach naszego istnienia: podczas Mszy Świętej, w modlitewnym rozmyślaniu, w różnorakim pojmowaniu rzeczywistości, w wypowiedzianym i napisanym słowie. A w proponowanej książce – w rozmyślaniu nad białoruskim przekładem poezji Ojca Świętego Jana Pawła II, nad duchowo-religijnymi wierszami i opowieściami białoruskich autorów, liryczno-filozoficznymi esejami, opowiadaniami. Autor książki próbóje rozważyć przedwieczne tematy: życie i śmierć, cierpienie i zbawienie, wina i pokuta...

Znaczeniowe nasycenie treści łączy się z wyrazistością stylu, rozmyślanie opiera się na znajomość faktów i rzeczywistości – to robi książkę ciekawą dla czytelników.

W języku białoruskim
Format 70x100 1/32 (120x190 mm).
104 s.
ISBN 985-6628-40-7.
 

 
 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster