Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.

Włodzimierz Konon
KSIĄDZ ADAM STANKIEWICZ I KATOLICKIE ODRODZENIE NA BIAŁORUSI

W monografii bada się życiowa droga, działalność duszpasterska, naukowa, teologiczna, literaturno-publicystyczna, społeczno-polityczna i wydawnicza działalność księdza Adama Stankiewicza w aspekcie białoruskiego katolickiego odrodzenia pierwszej połowy XX stulecia. Ujawnia się bogactwo chrześcijańskich i narodowo-odrodzeniowych idei i koncepcji, uzasadnionych w pracach monograficznych, licznych artykułach i esejach, pismach periodycznych. Po raz pierwszy analizują się materiały archiwne, notatki A.Stankiewicza, w których omawiają się teoretyczne, teologiczne i polityczne aspekty odrodzenia Kościoła katolickiego na Białorusi.
Praca monograficzna została przygotowana w Państwowym naukowo-adukacyjnym centrum imienia F.Skaryny.

W języku białoruskim
Format 70x100 1/32 (120x190 mm)
128 s.
ISBN 985-6628-22-9

 

 
 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster