Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.


STATUTY SYNODU
Mińsko-Mohylewkiej archidiecezji Pińskiej i Witebskiej diecezji

Zbiór statutów, rozpracowanych w czasie działalności Synodu (1996-2000) Mińsko-Mohylewkiej archidiecezji, Pińskiej i Witebskiej diecezji i ogłoszonychobowiązkowym prawem diecezjalnym dla wymienionych diecezji. Dla kapłanów i kierownictwa struktur kościelnych.

Z pozwolenia władz duchownych

W językach białoruskim i polskim
640 s., 16 s. il.
 

 
 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster