Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.


CZĘŚCI ŚPIEWANE MSZY ŚWIĘTEJ

Wydanie jest opublikowane według „Mszału Rzymskiego dla diecezji na Białorusi” (Mińsk, 2005). Zawiera w sobie części Mszy Świętej z nutami, które są śpiewane przez kapłana, diakona albo lektora, a także te, które są wykonywane przez kapłana razem z ludem Bożym. Ponieważ śpiewu się nadaje wielką wagę podczas celebracji Mszy Świętej, wydanie jest przeznaczone dla szerokiego wykorzystania w Kościele Katolickim na Białorusi i przede wszystkim dla kapłanów, kościelnych organistów i kierowników chorów.

W języku białoruskim.

 

 
 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster