Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.


OBRZĘD CHRZTU DZIECI
dostosowany do diecezji na Białorusi

Przekład w języku białoruskim z Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ordo Baptismi Parvulorum Editio typica altera.

Obrzęd chrztu dzieci jest cząstką Rytuału Rzymskiego w którym są zebrane teksty i przepisy dla celebracji liturgii sakramentów.

Minsko-Mohilewska Mitropolitalna Komisja Liturgiczna przygotowała przekład z łacińskiej mowy obrzędu chrztu dzieci, który był dostosowany do miejscowych warunków i tradycji przez Konferencję Katolickich Biskupów Białorusi. 13 maja 2004 roku ten tekst był zatwierdzony przez Kongregację Bożego Kultu i Dyscypliny Sakramentów (Prot. 2434/03/L).

„Obrzęd chrztu dzieci, dostosowany dla diecezji na Białorusi” jest przeznaczony dla celebracji obrzędów sakramentu chrztu w języku Białoruskim i z chwilą publikacji jest obowiązujący we wszystkich kościołach Białorusi.

Z pozwolenia władz kościelnych dane wydanie zamieszcza teksty z Pisma Świętego, które są używane przy sprawowaniu sakramentu chrztu.

W języku białoruskim.

 

 
 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster