Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>W PRZYGOTOWANIU DO DRUKU

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ

W 1882 roku badacz A. K. Kirkor pisał o Białyniczach: „... na lewym brzegu Druci znajdują się Białynicze, słynne cudownym obrazem Matki Bożej. Białynicze były dla Białoruskich katolików tym samym, co Częstochowa dla Polaków, a Ostra Brama dla Litwinów...”

Podczas panowania władzy sowieckiej świątynia, gdzie znajdował się obraz, była zamknięta i później zburzona, a cudowny obraz przeszedł do Mohilewskiego Muzeum Sztuk Pięknych, skąd w czasie okupacji faszystowskiej zniknął bez śladu podczas ewakuacji z muzeum skarbów sztuki.

Do naszego czasu pozostały nieliczne kopie obrazu Matki Bożej Białynickiej, niektóre z nich zaliczają się do cudownych. Istnieją też współczesne kopie tego obrazu, co jest świadectwem odrodzenia duchowości i kultu obrazu na Białorusi.

W języku białoruskim

 

 

OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Cudowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest znany i szanowany nie tylko w Polsce. Obrazy Matki Bożej Częstochowskiej znajdują się też w kościołach i cerkwiach na Białorusi, większość z nich są czczone jako cudowne.

Z historią kultu i osobliwościami białoruskiej tradycji ikonograficznej znanego w całym świecie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej zaznajamia ta książka.

W języku białoruskim

 

 

OBRAZ MATKI BOŻEJ ŻYROWICKIEJ

Żyrowicze są znane na Białorusi prawie wszystkim przez cudowny obrazu Matki Bożej, który się znajduje w cerkwi klasztoru prawosławnego.

Obraz Matki Bożej Żyrowickiej ma ciekawą historię i jest słynny przez liczne cuda. Obraz ten był i nadal jest szanowany przez wiernych, należących do różnych konfesji. O tym dają świadectwo liczne kopie obrazu w cerkwiach i kościołach na Białorusi.

W języku białoruskim

 

 

OBRAZ MATKI BOŻEJ KONGREGACKIEJ

W Grodzieńskiej katedrze św. Franciszka Ksawerego jest wyjątkowo czczony obraz Matki Bożej Kongregackiej (Studentckiej). O cudach tego obrazu, napisanego na miedzi i przywiezionego w XVII wieku z Rzymu, świadczą liczne votum, które są zamieszczone w jego ołtarzu. Około ołtarza można zobaczyć epizody z historii obrazu, namalowane na stali.

Ikonograficznym prototypem obrazu Matki Bożej Kongregackiej jest obraz Matki Bożej Śnieżnej z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie — jeden z najbardziej znanych i starożytnych w świecie chrześcijańskim.

Święto Matki Bożej Kongregackiej obchodzi się 5 sierpnia.

W języku białoruskim

 

 

OBRAZY MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ NA BIAŁORUSI

Obraz Mater Misericordiae (Matki Miłosierdzia) z Ostrej Bramy w Wilnie jest dobrze znany białoruskim wiernym. Corocznie odbywają się pielgrzymki z Białorusi w Wilno na święto Matki Bożej Ostrobramskiej, które jest obchodzone 16 listopada.

Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej można spotkać w licznych kościołach i cerkwiach na Białorusi.

Kardynał Kazimierz Świątek w swoim godle zamieścił też obraz Matki Bożej z Ostrej Bramy, a hasłem swego biskupiego posługiwania obrał słowa „Mater Misericordiae”.

W języku białoruskim

 

 

KATOLICKIE ŚWIĄTYNI
Minsko-Mohilewska archidiecezja. Część II

To wydanie kontynuuje serię ksiąg o katolickich świątyniach Białorusi. Zebrana informacja jest obliczona na wszystkich, kto jest zainteresowany historią Kościoła i chce się dowiedzieć o stanie kościołów dzisiaj. Książka zapoznawa czytelników z administracyjno-terenową structurą katolickiego kościoła na Białorusi i jaje zmienami podczas różnych historycznch epok. Materiał jest obliczony jak na czytelnika masowego, tak i na specjalistow w dziedzinie architektury, historii, sztuki.

Druga część zawiera informację o Niaswiżskim i Rubiażewiczskim dekanacie Mińsko-Mohilewskiej arcydiecezji.

W języku białoruskim

 

 
Rusłan Gorodka
OBRAZ MATKI BOŻEJ JUROWICKIEJ

Autor książki “Obraz Matki Bożej Jurowickiej” Rusłan Gorodka przytacza ciekawe informacje o historii obraza, opisuje liczne cuda Jurowickiej Matki Bożej, którą uznają jak katolickie, tak i prawosławni mieszkańcy białoruskiego Polesja.

W języku białoruskim.
 

 

Seria «ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI»
Seria książek

Książki tej serii zapoznają czytelników nie tylko z życiem i działalnością świętych Apostołów, ewangelistów i takich popularnych świętych jak św. Juda Tadeusz, św. Benedykt, św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Antoni, św. Walenty, św. Krzysztof, ale i z postaciami świętych i błogosławionych Białorusi. Przytoczone również modlitwy do świętych i krótki katechizm.

W języku białoruskim.
Za pozwoleniem władz dochownych.
Cenzor: ks.dr Jan Sołomon

W serii są wydane: Święty Juda Tadeusz, Święty Antoni z Padwy, Święty Benedykt, Święty Jan Chrzciciel, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, Święta Teresa od Jezusa, Święty Krzysztof, Święty Kazimierz, Święty Piotr, Święty Roch.
Szczegóły >>

W przygotowaniu::
Święty Jan od Krzyża, Święty Walenty, Święta Katarzyna, Święty Jan Boży, Święty Dominik, Święta Faustyna Kowalska, Święty Ignacy Lojola, Święty Stanisław, Święty Stanisław Kostka, Święty Mikołaj, Święta Cecylia, Święty Bernard, Święta Maria Magdalena, Święty Grzegorz, Święty Wincent, Święta Lucja, Święty Franciszek z Asyżu, Święty Maksimilian Kolbe, Święta Agata, Święty Martin, Święta Jadwiga, Święty Tomasz z Akwinu itd.
 

 
Niewdoch W.
CANTANTIBUS ORGANIS

«Śpiewaj, organie», – tak brzmi tytuł kśiążki w tłumaczeniu z języka łacińskiego. W oparciu na bogaty historyczny i muzyczny materiał przedstawione tutaj są etapy pojawienia się i ewolucji organów w naszym kraju. Przeanalizowane zostało wzniesienie organów, twórczość kompozytorów, co pozwoliło znaleść jakościowo inną zasadę naświetlenia organowej tematyki na Białorusi. Po raz pierwszy przytacza się ułożony przez autora katalog organów, również uogulniająca tablica chronologiczna, przykłady nutowe. Ta książka – to pierwsza próba zbadania specialnego organoznawstwa na Białorusi.

W języku białoruskim
 

 
 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster