Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>WYDANIA KSIĄŻKOWE

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.

Jan Paweł II
WSTAŃCIE, CHODŹMY!

Książka jest refleksją o posłudze biskupiej opartej na wydarzeniach, jakie miały miejsce w życiu biskupa Karola Wojtyły, począwszy od 1958 r. Nie brak w niej także odniesień do czasów po 1978 roku, w których Ojciec Święty nawiązuje do swojej posługi apostolskiej. Niepowtarzalna atmosfera papieskich opowiadań sprawia, że książka staje się bliska dla wszystkich katolików.

W języku białoruskim.


 

 

Tekst książki

Jacek Pulikowski
WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Książka „Warto pokochać teściową” poświęcona jest delikatnemu i złożonemu problemowi relacji pomiędzy nowożeńcami a rodzicami. Autor szególowo rozpatruje aspekty tej sprawy, tak ważnej dla małżeńskiego życia i rodzinnego szczęścia, ilustruje je wieloma przykładami z życia, wzywa do zadumy nad konkretnymi życiowymi sytuacjami, które, jak uczy doświadczenie stwarzają problemy, i zwraca szczególną uwagę na to, że nie docenienie „problemu rodziców” prowadzi do bardzo bolących ran.

W języku rosyjskim.

 

 
Jacek Pulikowski
KROKODYL DLA UKOCHANEJ
Warto wspierać rozwój mężczyzny

Książka napisana dla młodych kobiet, które zamierzają wyjść za mąż, jak również dla tych kobiet, które już wiele lat żyją w małżeństwie i mają „problemy” ze stałością swoich mężów. Autor mówiąc o relacjach między kobietami a mężczyznami, pokazuje, że możemy się nawzajem wychowywać. Jest to wezwanie przede wszystkim do kobiet, aby czarem swej kobiecości, wyczuciem dobra i piękna pomagały mężczyznom odzyskać lub utrzymać ich męską godność. Książkę czyta się lekko dzięki bogactwu życiowych sytuacji i komentarzom autora, w których wykorzystuje powiedzonka, żarty i zabawne przysłowia.

W języku rosyjskim.

 

 
Janusz Korczak
JAK KOCHAĆ DZIECKO

Janusz Korczak (Henryk Goldszmit, 1878–1942) — znany polski pisarz, lekarz i jeden z największych reformatorów wychowania, imię którego znalazło się w annałach światowej pedagogiki oraz elementarnego człowieczeństwa. Poznanie dziecka i okresu dzieciństwa, to cel, który on realizował w ciągu swego całego życia. Korczak pisał ksiązki dla dzieci, o dzieciach i o wychowaniu, opublikował setki artykułów społeczno-kulturalnych, medycznych, pedagogicznych i psychologicznych czasopismach. Książka „Jak kochać dziecko” napisana w latach 20 dwudziestego wieku, to szczególny manifest humanizmu, niestarzejące się prawo, przekazane teraźniejszości i przyszłości z dawnych, ale jak że podobnych do naszych, czasów, bo rozmowa idzie o miłości do dzieci, a to wartość nieprzemijająca.

W języku białoruskim.
Format 84x108 1/32 (130x200 mm).
352 s.
ISBN 985-6628-84-9

 

 

MY — DZIECI BOŻE
Modlitewnik dla dzieci

Modlitewnik zawiera porządek Mszy św., krótki katechizm, główne modlitwy i nabożeństwa: Adorację Najświętszego Sakramentu, Drogę Krzyżową, Różaniec. Dzieci znajdą także informacje o sakramentach św., o roku liturgicznym, jak również słowniczek terminów kościelnych i śpiewnik pieśni religijnych.

W języku białoruskim.
Format 70x108 1/64 (80x115 mm).
336 s.
ISBN 985-6628-81-4

 

 
Jan Paweł II
PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ

„Pamięć i tożsamość” — to nie tylko książka-rozmyślanie nad czasem, w którym Ojcu Świętemu przyszło żyć, ale także filozoficzna refleksja nad epoką, naznaczonej złem dwóch totalitarnych systemów — nazizmu i komunizmu. Papież sięga do korzeni tego zła, analizuje jego prawa i pokazuje drogi przezwyciężenia zła dobrem.

Impulsem do jej powstania były rozmowy, jakie w 1993 roku przeprowadzili z Papieżem Krzysztof Michalski i ks. Józef Tischner, założyciele Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Tematem książki jest właśnie człowiek: zanurzony w historii, stający wobec zła XX wieku, wreszcie — szukający swej tożsamości w spotkaniu z Bogiem. Jednocześnie ukazuje perspektywę, z której na historię poszczególnych narodów i cywilizacji można patrzeć jako na historię zbawienia.

Książkę zamyka niezwykle interesująca rozmowa poświęcona zamachowi na Ojca Świętego w maju 1981 roku, w której Papież daje głęboką interpretację tego wydarzenia, ujawniając m.in., o co pytał go w więzieniu Ali Agca. Rozdział ten jest dopełnieniem — tak ważnej w całej książce — refleksji nad „tajemnicą nieprawości”. Książka Ojca Świętego Jana Pawła II stała się jego ostatnim przesłaniem skierowanym do nas.

W języku białoruskim.

 

 
Andrzej Ciechanowiecki
MICHAŁ KAZIMIERZ OGIŃSKI I JEGO „SIEDZIBA MUZ” W SŁONIMIU

Michał Kazimierz Ogiński (1730-1800) — Hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego, znany mecenas, kompozytor, artysta i poeta. Swoje majątki Słonim i Cielachany przerobił on na „siedziby muz”, znane w całej Europie, ale zapomniane na Białorusi. Tę pustkę wypełnia książka Andrzeja Ciechanowieckiego — potomka białoruskich książęcych rodów Mścisławskich i Zasławskich, jak również mecenasa, który obecnie mieszka w Londynie. Książka osadzona jest na bogatym materiale archiwalnym. Początkowo była wydana w języku niemieckim (Kolonia, 1961).

Przekład z języka niemieckiego U. Sakałouskiego.

Wydanie popularno-naukowe.
W języku białoruskim.
Format 84x108 1/32.
272 s., 16 s. il.
ISBN 985-6628-69-5.

 

 
 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster