Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>WYDAWNICTWO

Wydawnictwo «PRO CHRISTO» powstało w 2000 r. przy Archidiecezji mińsko-mohylewskiej z błagosłowieństwa Kardynała Kazimierza Świątka. Od 4 lat w naszym wydawnictwie ukazują się publikacje książek o tematyce religijnej, pastoralnej, naukowo-popularnej, historycznej i innej. Z wydawnictwem wsółpracują autorzy z Austrii, Polski, Niemiec. W 2004 r. spośrud 300 wydawnictw Białorusi „Pro Christo” otrzymało nagrody konkursu republikańskiego „Sztuka Księgi” za książki „Katolickie świątyni” (1 nagroda) i „Tryptyk Rzymski” (3 nagroda). W najbliższych planach: Albumy poświęcone jubileuszu Kardynała Kazimierza Świątka, 500-lieciu Budsławia, książki polskich autorów o. J. Salija, o. J. Pałygi, J. Pulikowskiego oraz seria książek „Rodzina”.

Wydawnictwo «PRO CHRISTO» wykonuje następujące rodzaje usług:

 • Przygotowanie redakcyjne i techniczne oraz projektowanie makiety książek
  • redagowanie techniczne
  • łamanie
  • artystyczne opracowanie ilustracji
  • usługi artysty grafika
 • Tłumaczenie tekstów z polskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, lacińskiego na język białoruski i rosyjski
 • Web-dyzajn.Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster