Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>W PRZYGOTOWANIU DO DRUKU

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.

<<< | 1 | 2 | >>>


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ

W 1882 roku badacz A. K. Kirkor pisał o Białyniczach: „... na lewym brzegu Druci znajdują się Białynicze, słynne cudownym obrazem Matki Bożej. Białynicze były dla Białoruskich katolików tym samym, co Częstochowa dla Polaków, a Ostra Brama dla Litwinów...”

Podczas panowania władzy sowieckiej świątynia, gdzie znajdował się obraz, była zamknięta i później zburzona, a cudowny obraz przeszedł do Mohilewskiego Muzeum Sztuk Pięknych, skąd w czasie okupacji faszystowskiej zniknął bez śladu podczas ewakuacji z muzeum skarbów sztuki.

Do naszego czasu pozostały nieliczne kopie obrazu Matki Bożej Białynickiej, niektóre z nich zaliczają się do cudownych. Istnieją też współczesne kopie tego obrazu, co jest świadectwem odrodzenia duchowości i kultu obrazu na Białorusi.

W języku białoruskim

 

 

OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Cudowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest znany i szanowany nie tylko w Polsce. Obrazy Matki Bożej Częstochowskiej znajdują się też w kościołach i cerkwiach na Białorusi, większość z nich są czczone jako cudowne.

Z historią kultu i osobliwościami białoruskiej tradycji ikonograficznej znanego w całym świecie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej zaznajamia ta książka.

W języku białoruskim

 

 

OBRAZ MATKI BOŻEJ ŻYROWICKIEJ

Żyrowicze są znane na Białorusi prawie wszystkim przez cudowny obrazu Matki Bożej, który się znajduje w cerkwi klasztoru prawosławnego.

Obraz Matki Bożej Żyrowickiej ma ciekawą historię i jest słynny przez liczne cuda. Obraz ten był i nadal jest szanowany przez wiernych, należących do różnych konfesji. O tym dają świadectwo liczne kopie obrazu w cerkwiach i kościołach na Białorusi.

W języku białoruskim

 

 

OBRAZ MATKI BOŻEJ KONGREGACKIEJ

W Grodzieńskiej katedrze św. Franciszka Ksawerego jest wyjątkowo czczony obraz Matki Bożej Kongregackiej (Studentckiej). O cudach tego obrazu, napisanego na miedzi i przywiezionego w XVII wieku z Rzymu, świadczą liczne votum, które są zamieszczone w jego ołtarzu. Około ołtarza można zobaczyć epizody z historii obrazu, namalowane na stali.

Ikonograficznym prototypem obrazu Matki Bożej Kongregackiej jest obraz Matki Bożej Śnieżnej z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie — jeden z najbardziej znanych i starożytnych w świecie chrześcijańskim.

Święto Matki Bożej Kongregackiej obchodzi się 5 sierpnia.

W języku białoruskim

 

 

OBRAZY MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ NA BIAŁORUSI

Obraz Mater Misericordiae (Matki Miłosierdzia) z Ostrej Bramy w Wilnie jest dobrze znany białoruskim wiernym. Corocznie odbywają się pielgrzymki z Białorusi w Wilno na święto Matki Bożej Ostrobramskiej, które jest obchodzone 16 listopada.

Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej można spotkać w licznych kościołach i cerkwiach na Białorusi.

Kardynał Kazimierz Świątek w swoim godle zamieścił też obraz Matki Bożej z Ostrej Bramy, a hasłem swego biskupiego posługiwania obrał słowa „Mater Misericordiae”.

W języku białoruskim

 

 

KATOLICKIE ŚWIĄTYNI
Minsko-Mohilewska archidiecezja. Część II

To wydanie kontynuuje serię ksiąg o katolickich świątyniach Białorusi. Zebrana informacja jest obliczona na wszystkich, kto jest zainteresowany historią Kościoła i chce się dowiedzieć o stanie kościołów dzisiaj. Książka zapoznawa czytelników z administracyjno-terenową structurą katolickiego kościoła na Białorusi i jaje zmienami podczas różnych historycznch epok. Materiał jest obliczony jak na czytelnika masowego, tak i na specjalistow w dziedzinie architektury, historii, sztuki.

Druga część zawiera informację o Niaswiżskim i Rubiażewiczskim dekanacie Mińsko-Mohilewskiej arcydiecezji.

W języku białoruskim

 

 
Rusłan Gorodka
OBRAZ MATKI BOŻEJ JUROWICKIEJ

Autor książki “Obraz Matki Bożej Jurowickiej” Rusłan Gorodka przytacza ciekawe informacje o historii obraza, opisuje liczne cuda Jurowickiej Matki Bożej, którą uznają jak katolickie, tak i prawosławni mieszkańcy białoruskiego Polesja.

W języku białoruskim.
 

 
 

<<< | 1 | 2 | >>>Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster
 
Rating All.BY