Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>AKCJE

Prezentacja książki „Ksiądz Adam Stankiewicz i odrodzenie katolickie na Białorusi”

29 lutego 2004 roku w Mińsku w centrum F. Skaryny odbyła się prezentacja książki Włodzimierza Konona „Ksiądz Adam Stankiewicz i odrodzenie katolickie na Białorusi”. Prezentacja została zorganizowana przez Nacjonalny naukowo-oświatowy centrum F. Skaryny, wydawnictwo czasopisma „Nasza wiara” i wydawnictwo „Pro Christo”.

„Ksiądz Adam Stankiewicz i odrodzenie katolickie na Białorusi” jest kolejnym wydaniem serji książek „Biblioteka czasopisma „Nasza wiara” w wydawnictwie „Pro Christo”.

W monografii bada sie zyciowa droga, dzialalnosc duszpasterska, naukowa, teologiczna, literaturno-publicystyczna, spoleczno-polityczna i wydawnicza dzialalnosc ksiedza Adama Stankiewicza w aspekcie bialoruskiego katolickiego odrodzenia pierwszej polowy XX stulecia. Ujawnia sie bogactwo chrzescijanskich i narodowo-odrodzeniowych idei i koncepcji, uzasadnionych w pracach monograficznych, licznych artykulach i esejach, pismach periodycznych. Po raz pierwszy analizuja sie materialy archiwne, notatki A.Stankiewicza, w ktorych omawiaja sie teoretyczne, teologiczne i polityczne aspekty odrodzenia Kosciola katolickiego na Bialorusi.

Prezentacja rozpoczęla się przez wystąpienie autora, który wkrótce przedstawił obecnym główne etapy życia i działalności ks. A. Stankiewicza, odznaczając jego osobiste znaczenie dla narodu białoruskiego i odrodzenia jego kultury duchowej. W. Konon także odpowiadał na pytania, które były zadane przez uczestniczących w prezentacji.

W imieniu Kościoła Katolickiego z krótkim przemówieniem wystąpił Nuncjusz Apostolski na Białorusi Arcybiskup Ivan Jurkowicz. On szczególnie podkreślił znaczenie, które może mieć cierpienie, przyjęte za bliźnich w imię Chrystusa. Z obecnych przedstawicieli duchowieństwa wystąpili także ks. Władzisław Zawalniuk, proboszcz parafii kościoła św. Simona i św. Heleny, i ks. Alaksandr Tarasiewicz, proboszcz u Radaszkowiczach, a z boku Kościoła Prawosławnego – diakon Jury Załoska. Znakomity poeta białoruski Nil Gilewicz opowidział o wielkim wkładzie w duchowny, kulturny i społeczny rozwój, który w różne czasy i w różnych krajach wnosili przedstawiciele duchowieństwa tacy jak Adam Stankiewicz.


Autor książki Włodzimierz Konon

 
Redaktor naczelny czasopisma „Nasza wiara”, redaktor serii „Biblioteka Czasopisma „Nasza wiara” Krystyna Lalko   Redaktor książki ks. Alaksandr Tarasiewicz


Nuncjusz Apostolski na Białorusi Arcybiskup Ivan Jurkowicz

 
Diakon cierkwi prawosławnej św. Piotra i Pawła Jury Załoska   Poeta narodowy Białorusi Nil Gilewicz


Podczas wystąpienia

 
Członek akademii Arsen Lis   Ks. Wladzisław Zawalniuk


Wystawa książki

 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster
 
Rating All.BY